Liên hệ

Hãy liên hệ khi bạn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến công ty và dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Phân cách địa chỉ email bằng dấu phẩy.
  • Công ty CP Tiến Thành

  • Lô G11, KCN Quế Võ 1, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
  • + 84 0222 3671 667
  • baobi@tienthanhaet.vn

Phải chỉ định một địa chỉ để nhúng bản đồ vào trang