Bao bì carton

Sản phẩm chính của chúng tôi là thùng và các sản phẩm từ carton 3,5,7 lớp phục vụ cho các nhóm khách hàng: điện tử, dệt may, năng lượng, thực phẩm, v.v...

Phôi sóng 2, 3, 5, 7 lớp

Phôi tấm là nguyên liệu để hoàn thiện lên thành phẩm bao bì. Chúng tôi cũng cung cấp phôi chất lượng cho các nhà máy hoàn thiện thành phẩm bao bì.

Thiết kế bao bì và thành phẩm từ carton

Tư vấn và thiết kế bao bì in ấn. 

Không chỉ bao bì, hãy trải nghiệm sản phẩm gia dụng thân thiện môi trường từ carton của chúng tôi.