Thông số kỹ thuật nội thất

Thông số kỹ thuật nội thất

Nếu bạn đang tìm kiếm thông số kỹ thuật, hãy xem tài liệu này.

Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Trang Nguyen
Cập nhật gần nhất 04/05/2023
Thời gian hoàn thành 8 giờ 30 phút
Thành viên 1
Trung cấp Thiết kế nội thất
Foreword

Foreword for this documentation: how to use it, main attention points

Tài liệu
Xem tất cả
Foreword
Xem trước

Foreword for this documentation: how to use it, main attention points

Wood Types

Which wood type is best for my solid wood furniture? That's the question we help you answer in this video !

Technical Drawings
Xem tất cả
Drawing 1

Technical drawing

Drawing 2

Technical drawing

Bài đăng

GLork