If you know this, you will immediately want to design beautiful packaging for your product!

80% of customers choose emotionally based products on shelves!

It’s not just an impressive number, but it’s also extremely meaningful – especially with a brand new on the market!

Sergio Zyman – Coca Cola’s first marketing director also confirmed the importance of packaging:Packaging design can help customers feel the product, taste the product and make them buy the product! “

There! Marketing master Sergio Zyman pointed out the most fundamental benefit of packaging:Make customers buy products!

Cafe G7

WHY IN YOUR SITE, WHAT IS THE LABELING LABEL?

 • Packaging is the outer shell to contain, protect the product! – Exactly!
 • Packaging labels show features, uses, components, images, … information about the product! – Exactly!
 • Packaging makes it easier to load and unload cargo. – Exactly!
 • The packaging represents the manufacturer image. – Exactly!

And Packaging is in fact the best of your salespeople!

Every brand building brand identity, individuality, Customer specific to each of their products. That is the reason for oneprofessional packaging design, Full description of the product personality, and consistent with the consumer.

When designing packagingcan really make consumers “feel good” then they will certainly buy products, love if the product quality and loyalty to the brand.

VÌ SAO PHẢI THIẾT KẾ BAO BÌ NHÃN MÁC?

 • Thiết kế kiểu dáng sản phẩm
 • Để trông sản phẩm và thương hiệu chuyên nghiệp hơn
 • Để sản phẩm bắt mắt hơn và khiến người tiêu dùng chú ý
 • Để khách hàng ghi nhớ và mua lại sản phẩm
 • Để truyền tải những thông điệp marketing của doanh nghiệp
 • Để không bị chìm nghỉm trên kệ hàng

Có quá nhiều lý do cho thấy sự cần thiết của việc thiết kế bao bì sản phẩm. Nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là: Giúp doanh nghiệp bán được nhiều Sản Phẩm & Tăng doanh thu!

QUY TRÌNH THIẾT KẾ BAO BÌ BAO GỒM:

 • Thiết kế kiểu dáng sản phẩm
 • Chụp ảnh sản phẩm
 • Thiết kế bao bì giấy, nhựa, thủy tinh, gỗ,…
 • Thiết kế bao bì thùng carton, vỏ hộp,…
 • Thiết kế mẫu thữ
 • Thiết kế tem nhãn sản phẩm
 • Thiết kế phiếu bảo hành, thẻ bào hành, hướng dẫn sử dụng,…